Japanese Military Songs & Songs in War (5 CDs)

by King Record
$27.97 USD $27.97 USD

Description

This is a music CD.

Song Collection of "Japanese Military Songs"

 1. Bunretsu Koshinkyoku
 2. Teki ha Ikuman
 3. Michi ha 680-ri
 4. Genko
 5. Gaisen
 6. Hujin Jugunka
 7. Yukan naru Suihei
 8. Yuki no Shingun
 9. Nihon Rikugun
 10. Tachibana Chusa
 11. Senyu
 12. Suishiei no Kaiken
 13. Hohei no Honryo
 14. Hirose Chusa
 15. Nihonkai Kaisen
 16. Kansen Kinmu
 17. Kimigayo Koshinkyoku
 18. Gunkan Koshinkyoku
 19. Aiba Shingunka
 20. Mugi to Heitai
 21. Kato Hayabusa Sentotai
 22. Moyuru Ohzora
 23. Sora no Shinpei
 24. Sora no Yushi
 25. Akatsuki ni Inoru
 26. Roei no Uta
 27. Shingun
 28. Bakudan 3 Yushi
 29. Tohhiko
 30. Jinchu Hige Kurabe
 31. Kokkyo no Machi
 32. Manchu Musume
 33. Guntai Kouta
 34. Su-chan Bushi
 35. Rengokantai Koshinkyoku
 36. Wakawashi no Uta
 37. Douki no Sakura
 38. Gohchin
 39. Getsu Getsu Ka Sui Moku Kin Kin
 40. Dai Toa Senso Kaigun no Uta
 41. Arawashi no Uta
 42. Shanghai Dayori
 43. Shanghai no Hanauri Musume
 44. Kajitsu Kimi Sairai
 45. Taiheiyo Koshinkyoku
 46. Rabaul Kaigun Kokutai
 47. Rabaul Kouta
 48. Minami no Hanayome-san
 49. Senyu no Ikotsu wo Daite
 50. Koa Koshinkyoku
 51. Shussei Heishi wo Okuru Uta
 52. Aikoku Koshinkyoku
 53. Kigen 2600-nen
 54. Aa Kurenai no Chi ha Moyuru
 55. Kurogane no Chikara
 56. Chichi yo Anata ha Tsuyokatta
 57. Hi no Maru Koshinkyoku
 58. Tonari Gumi
 59. Hontoni Hontoni Gokurone
 60. Otoko nara
 61. Asu ha Otachika
 62. Oyako Sendouta
 63. Kudan no Haha
 64. Umi Yukaba
 65. Aa Waga Senyu
 66. Gunkoku Komoriuta
 67. Nihon Kodomo no Uta
 68. Chinrai Bushi
 69. Aiba Ko
 70. Akatsuki no Kesshitai
 71. Waga Kaigun ni Eiko Are
 72. Asahi wo Abite
 73. Boku no Kangae Kitokure
 74. Dase Ichioku no Sokodikara
 75. Shin Katei Koshinkyoku
 76. Susume Ichioku Hi no Tama da
 77. Taisho Hotai no Uta
 78. Tensu no Uta
 79. Ganbarimasho Katsumadeha
 80. Koshinkyoku Seiki no Wakoudo

Details

Code: KNGKICW7506-10
Release Date: Dec 2006
Item Size/Weight: 14.5cm x 12.5cm x 2.5cm / 250g
Manufacturer: King Record